G:\hjemmeside\myOwnTheme\TableTop by Thyrring\index.php - 2018-05-23 11:38:55

Jeg arbejder med skitser, layout og rentegning. Alt hvad der bruges inden for den trykte branche, så som logoer, visitkort, brevlinier, brochurer og andre former for tryksager.

Layout og rentegning:

Layout er råskitsering af den endelige opgaves udseende. Det er efter min mening ultra vigtigt at layoutet er på plads, både i traditionel grafik og webdesign, inden man går i gang med produktionen, da der ellers altid vil dukke et eller andet problem op som man ikke har tænkt over, og det kræver en masse ekstra arbejde i tilrettelser.

Så jeg laver altid skitser og layout.

Efter Layoutet, bliver det rentegnet på computeren, så kunden kan se opgaven, og evt. komme med deres meninger og tilrettelser.

Grafisk arbejde:

Det grafiske arbejde er finpudsning af rentegningen, så alt er klart til trykkeriet. Det er vigtigt at alt er på plads, da selve trykproduktionen er en rimelig omkostelig proces. Fejl SKAL findes før der sættes i gang! Efterfølgende skal der tilføjes skæremærker og og andre tryktekniske symboler, så trykkeriet nemmere kan ramme det ønskede resultat.

Se meget mere af hvad jeg kan på

t-production.dk

Grafisk design

© Thyrring.dk